Therapie Aanbod

Voordat je bij De Linde in therapie komt, hebben we een kennismakingsgesprek. Deze kennismaking is bedoeld voor jou om te komen voelen of het klikt tussen ons en of jij denkt dat ik iets voor je kan betekenen. Deze kennismaking is voor mij om dezelfde reden belangrijk. Tijdens de kennismaking stellen we jouw hulpvraag vast.
In de eerste therapie sessie gaan we gelijk beeldend aan de slag en zetten we kort de bij jou hulpvraag behorende doelen op papier. Na drie tot vier sessies evalueren we kort om doelen eventueel bij te stellen. Na de 8e sessie spreken we een evaluatiegesprek af om te zien of en hoe we verder gaan.

In deze individuele sessies heb je de ruimte om, na een opstart oefening met de therapeut, te werken aan de afgesproken thema’s, dit eventueel samen met de therapeut. De sessie wordt afgesloten met een korte nabespreking. De sessie duurt 1,5 uur.